Lotusstudiekring Rivierenland is een regionale kring van de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers en is ingeschreven in het verenigingsregister. Onze vereniging is erkend door Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis.

De studiekring heeft ten doel bij te dragen tot de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs en de geoefendheid in Eerste Hulp Bij Ongelukken.

KvK-nummer: 40157668
RSIN / Fiscaal nummer: 806479814 (ANBI-beschikking is toegekend)

De studiekring wordt bestuurd door een dagelijks bestuur bestaand uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met een coördinator en één of meerdere algemene bestuursleden. Met uitzondering van de coördinator ontvangen de bestuurders geen enkele vergoeding voor de uitgevoerde bestuurstaken. De coördinator ontvangt een vergoeding die niet uitstijgt boven het door de belastingdienst vastgestelde maximum. Deze vergoeding staat in geen verhouding tot de hoeveelheid werk die hij of zij verzet.
De bestuurders mogen wel aanspraak maken op een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten die in verband staan met de uitvoering van de bestuurswerkzaamheden.

Contactgegevens bestuur / vereniging (postadres: secretaris)

Alle leden ontvangen een vergoeding voor de uitgevoerde diensten. Deze vergoeding is afhankelijk van of de opdrachtgever een (semi-)overheidsinstelling of commerciële organisatie is of dat de opdrachtgever een non-profit organisatie (vereniging of vergelijkbaar) is. In het eerste geval dragen de leden ook een klein deel van de vergoeding af aan de vereniging. De tarieven zijn vastgesteld door de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers.

Aanvullende documenten:

Financieel jaarverslag 2020-2021
Financieel jaarverslag 2019-2020
Financieel jaarverslag 2018-2019

Beleidsplan 2022-2026