Onze tarieven per 1 Juli 2023:

Wij vragen standaard: €25,00 per LOTUS-slachtoffer per uur.


Uitgezonderd zijn:

EHBO verenigingen en de reddingsbrigade, hier vragen wij €10,00 per LOTUS-slachtoffer per uur.

Wij brengen bij kortdurende inzetten (< 2 uur) altijd 2 uur in rekening. Reserveringen langer dan 2 uur worden per kwartier gefactureerd.

Voor bijzondere inzetten zal in overleg met de opdrachtgever een speciaal tarief worden besproken en vastgesteld.

Naast het uurtarief worden ook de vervoerskosten in rekening gebracht:
a. een kilometervergoeding van €0,23 per km.
b. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten
c. Eventuele parkeer en /of pont kosten

Bij een afstand van meer dan 100 km of een reistijd van meer dan 1 uur enkele reis kan er 1 uur extra inzettijd in rekening gebracht worden. Dit wordt van te voren duidelijk overlegd met de aanvrager en LOTUS-slachtoffer.

Wij proberen altijd een LOTUS-slachtoffer in te zetten die het dichtst bij de inzet locatie woont. Dit is echter niet bindend. Derhalve aanvaarden wij geen restricties qua km vergoedingen.

Als er 5 of meer LOTUS-slachtoffers worden ingezet, zal er een veiligheidscoördinator/toezichthouder meekomen en ook in rekening worden gebracht tegen dezelfde vergoeding als het LOTUS-slachtoffer.