Lotuskring Rivierenland

Tarieven

Per 1 januari 2015 worden de uurtarieven voor (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen verhoogd, nadat we in 2014 de tarieven voor Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke organisaties al hebben verhoogd.

Met deze verhoging volgen we weer volledig de richtlijn van de landelijke LOTUS®-organisatie. Deze richtlijn is overigens al op 1 januari 2013 ingegaan.

Hieronder worden de tarieven per 1 januari 2015 genoemd:

1. Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke organisaties:
€ 7,50 per LOTUS®-slachtoffer per uur, ongeacht de activiteit waarvoor het LOTUS®-slachtoffer wordt ingezet (les, examen, wedstrijd o.i.d.)

Als EH-cursussen worden verzorgd door EHBO-verenigingen dan wel door het Rode Kruis voor bedrijven, overheden en instellingen geldt het verlaagde tarief niet en wordt het onderstaande, normale tarief berekend.

2. (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen:
€22,50 per LOTUS®-slachtoffer per uur.

Naast het uurtarief worden de vervoerskosten in rekening gebracht:

a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten of

b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt de door de belastingdienst vastgestelde maximale netto vergoeding per kilometer (voor 2018 is dat een kilometervergoeding van €0,19 per km, naar verwachting zal dit in 2019 niet anders zijn).

Hierbij dient de mogelijkheid te worden onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

Voor situaties die niet onder 1 of 2 vallen en andere bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd in overleg met de klant een tarief vast te stellen.

Onze vereniging hanteert een minimumafname van 2 uur per inzet.