Per 1 september 2022 worden de uurtarieven voor (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen verhoogd.

Hieronder worden de tarieven per 1 september 2022 genoemd:

1. Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke organisaties:
€ 7,50 per LOTUS®-slachtoffer per uur, ongeacht de activiteit waarvoor het LOTUS®-slachtoffer wordt ingezet (les, examen, wedstrijd o.i.d.)

Als EH-cursussen worden verzorgd door EHBO-verenigingen dan wel door het Rode Kruis voor bedrijven, overheden en instellingen geldt het verlaagde tarief niet en wordt het onderstaande, normale tarief berekend.

2. (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen:
€25,00 per LOTUS®-slachtoffer per uur.

Naast het uurtarief worden de vervoerskosten in rekening gebracht:

a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten of

b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt een kilometervergoeding van €0,23 per km.

Hierbij dient de mogelijkheid te worden onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

Voor situaties die niet onder 1 of 2 vallen en andere bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd in overleg met de klant een tarief vast te stellen.

Onze vereniging hanteert een minimumafname van 2 uur per inzet.